Фізика

Методичні рекомендації
для учителів фізики щодо підготовки учнів
до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

Укладач: Гельфгат І.М.,
кандидат фізико-математичних наук,
Заслужений учитель України,
методист науково-методичного відділу
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

ЗНО з фізики в контексті підвищення якості освіти
Одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою і контролю за якістю освітньої діяльності.
Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 р. визначено, що «при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим». Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами.
Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики проводиться в Україні вже кілька років. Структура завдань з фізики лишається практично стабільною протягом цього часу (невеликі зміни кількості логічних пар або завдань з короткою відповіддю не дуже суттєво впливають на результати). Отже, можна вже казати про певний досвід.
Аналіз виконання завдань дозволяє зробити висновки про загальний рівень підготовки випускників, про сформованість окремих предметних компетентностей, про якість програм, підручників, методики викладання предмета, відтак – окреслити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Офіційний звіт про проведення ЗНО надається Українським центром оцінювання якості освіти щороку, він є доступним для усіх зацікавлених осіб. Але справжній глибокий аналіз даних, які містить цей звіт, ще попереду.
Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної фізичної освіти – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу ХРЦОЯО при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі.
Сподіваємося, що надана інформація й методичні рекомендації допоможуть Вашим учням добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2012 року.
Особливості проведення ЗНО-2012
У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року № 1254, яким затверджено:
 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році;
 Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;
 Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;
 Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;
 Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 р. № 946 та від 14 жовтня 2011 р. №1192 визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році. Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2012 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 р. № 1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році»).
Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:
1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.
2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.
3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – чотири.
5. Тестування з фізики відбудеться 05 червня 2012 року.
6. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені в додатку до сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, який абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.
Програма ЗНО з фізики та характеристика тесту
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №8 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).
Загальна кількість завдань тесту – 36.
На виконання тесту відведено 180 хвилин.
Тест із фізики складається із завдань трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–26). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№27–30). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№31–36). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.
Схеми оцінювання завдань тесту з фізики:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з фізики, – 54.
Композиція завдань у тесті з фізики ґрунтується на таких засадах:
1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей.
2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються за тематичними блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
3. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, термодинаміки тощо.
Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники та посібники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».
Приклади завдань та коментарі
Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з фізики ЗНО-2011.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Для виконання цього завдання слід лише підставити значення 4 с до наведеної формули, отримаємо –8 м.

Найкраще розглянути рух у системі відліку, пов’язаній з одним із потягів. Тоді другий потяг за 20 с проходить відстань 160 + 440 = 600 (м). Швидкість зближення потягів 30 м/с. Оскільки отримуємо 5 м/с.

Врахуємо, що шлях чисельно дорівнює площі під графіком залежності швидкості від часу. Очевидно, правильною є відповідь Г. Зазначимо, що переважна більшість учасників тестування вибрала відповідь В (відповідний графік якісно відрізнявся від трьох інших і тому просто кидався в очі).

Згідно із другим законом Ньютона треба просто відшукати ділянку графіка, яка відповідає руху без прискорення (рівномірному прямолінійному руху). Отже, правильною є відповідь Б.

Щоб підняти вантаж на висоту точку прикладання сили слід перемістити на При цьому виконується робота а корисна робота становить Отже, ККД механізму 80 %. Правильна відповідь Г.

Згідно з означенням концентрації молекул шуканий графік має відповідати обернено пропорційній залежності від Правильна відповідь А.

Тиск гелію під поршнем масою є сталим, він дорівнює З рівняння стану ідеального газу випливає, що звідки 1,66 × 10–3 м3. Правильною є відповідь Г.

Це завдання потребує лише знання стандартного позначення тиску та елементарних навичок читання найпростіших графіків. Правильною є відповідь Г.

З умови випливає, що рідкому стану речовини відповідає третя ділянка графіка. Якщо не враховувати втрат енергії, із закону збереження енергії випливає: Отже, правильною є відповідь В.

Перед відривом краплі сили тяжіння та поверхневого натягу врівноважують одна одну: Оскільки отримуємо 0,2 Н/м. Правильною є відповідь Б.

Правильна відповідь — Б. Плавлення кристалу відбувається тільки за певної температури (температури плавлення, за якої руйнується кристалічна ґратка), а перетворення аморфного тіла на рідину відбувається поступово зі збільшенням температури (кристалічної ґратки у такому тілі й не було, відбувається лише збільшення плинності).

Правильна відповідь (Г) випливає безпосередньо із закону Кулона.

Позитивно заряджена частинка під дією електричного поля рухається в бік зменшення потенціалу (прискорюючись при цьому). Отже, правильною може бути лише відповідь А. Проте перевіримо цю відповідь, скориставшись законом збереження енергії: звідки 100 В.

Електричний опір металу при охолодженні зменшується, а опір напівпровідника — збільшується. Отже, правильною є відповідь В.

Електроємність конденсатора можна визначити зі співвідношення узявши координати будь-якої зручної точки графіка. Отримаємо 2 мкФ (правильною є відповідь Г).

Це завдання є одним із найскладніших, воно потребує вміння складати еквівалентну схему кола. У показаному колі діоди ввімкнено у прямому напрямі, тобто їх опорами можна знехтувати та просто з’єднати ті вузли кола, між якими стоять діоди. Отже, фактично ми маємо коло з паралельним з’єднанням резисторів. Опір такого кола Ом. Якщо змінити полярність джерела струму, діоди практично не пропускатимуть струм (тобто розриватимуть коло). Розірвавши відповідні ділянки кола, отримаємо схему з послідовним з’єднанням резисторів. Опір такого кола 6 Ом, тобто він збільшився в 11 разів. Загальна сила струму в колі (саме її показує амперметр) зменшиться в 11 разів (відповідь А).

Правильна відповідь Б, цей випадок докладно розглянуто в підручниках і збірниках задач.

Правильна відповідь В, це дуже просте питання (у реостаті, лампі та електричному чайнику ніхто просто не створює магнітного поля!). Той факт, що майже 40 % учасників тестування вибрали відповідь А, наводить на дуже невеселі міркування.

Правильна відповідь В, для її отримання досить знати стандартне означення явища резонансу.

Правильна відповідь В, це питання на рівні розпізнавання явища.

Щоб отримати правильну відповідь В, можна скористатися формулою тонкої лінзи а можна просто помітити, що предмет розташовано на подвійній фокусній відстані від збиральної лінзи. У цьому випадку, дійсне зображення предмета розташовано на такій самій відстані від лінзи.

У зазначений момент часу прискорення 3 м/с2. Згідно з другим законом Ньютона 1,5 Н. Правильна відповідь Б.

Це завдання — «пастка» для учнів, які знають релятивістський закон додавання швидкостей, але погано розуміють умови застосування цього співвідношення. У даному випадку релятивістський підхід непотрібний. Один електрон віддалився від ядра на другий — на таку саму відстань у протилежному напрямі. Відстань між електронами це відповідь Г.

Кожний розпад спричиняє зменшення зарядового числа ядра на 2, а масового числа — на 4; розпад не змінює масового числа, а зарядове число збільшується на одиницю. Отже, усі зазначені розпади зменшать масове число на 16, а зарядове — на 7. Виникне ядро з масовим числом 214 і зарядовим числом 83 (відповідь Б).

Правильна відповідь В, коментарі зайві.
Завдання на встановлення відповідності

Це завдання є одним із найскладніших. Кращим (але не єдиним) шляхом розв’язання є такий підхід: будемо розглядати рух колеса як обертання навколо миттєвої осі, що проходить через точку А перпендикулярно до площини рисунку (швидкість цієї точки у дану мить дорівнює нулю згідно умові відсутності проковзування). Швидкості точок колеса прямо пропорційні відстані до миттєвої осі обертання. Якщо радіус колеса то Таким чином, точка Д розташована на такій самій відстані від миттєвої осі обертання, як і вісь колеса. Тому швидкість точки Д дорівнює за модулем Швидкість точки Б більша у разів, а швидкість точки В — у разів. Відповідь АДБВ.

Розжарення нитки лампи є результатом теплової дії струму, виникнення змінного струму — наслідок явища електромагнітної індукції, отримання речовини або певного шару покриття в електролізній ванні — приклад хімічної дії струму, а дія компасу — результат взаємодії двох магнітів (маленький магніт — це стрілка компасу, а величезний — Земля). Відповідь ДВГА.

Порівнюючи наведену формулу із загальною формулою гармонічних коливань, отримуємо: амплітуда коливань 0,4 м, циклічна частота рад/с (отже, період 0,5 с), початкова фаза рад. Отже, відповідь ГБАД.

Швидкість світлової хвилі в середовищі З іншого боку, ця швидкість де і — відповідно швидкість світла у вакуумі та показник заломлення середовища. Звідси Скориставшись наведеними в умові завдання даними, отримаємо відповідь ВБАГ.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Першу космічну швидкість (швидкість руху супутника коловою орбітою на невеликій висоті) можна знайти з умови, що сила тяжіння надає супутнику доцентрового прискорення: Звідси Тоді період обертання Відношення періодів 0,25.

На систему тіл «школяр—ядро» діють тільки вертикальні зовнішні сили. Тому горизонтальна складова імпульсу цієї системи тіл зберігається (залишається рівною нулю): Звідси швидкість школяра 0,4 м/с.

Слід звернути увагу, що графік циклічного процесу наведено в «незвичних» координатах. Зазначені ділянки відповідають ізобарним процесам; отже, для кожної з них (останнє співвідношення легко отримати, застосувавши рівняння стану ідеального газу). Оскільки модуль зміни температури є однаковим для обох ділянок, шукане відношення робіт дорівнює одиниці.

Резистор приєднано паралельно до верхньої ділянки кола з резисторів Напруга на і на верхній ділянці кола Опір верхньої ділянки кола сила струму в ній (і в резисторі ) Напруга на резисторі дорівнює = 0,4 В.

Електрорушійна сила індукції дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку У даному випадку ця швидкість є сталою (залежність лінійна). Зміна магнітного потоку за час 30 мс становить 120 мВб. Отже, ЕРС індукції дорівнює 4 В.

Період коливань маятника з довжиною 0,1 м дорівнює 0,628 с. З рисунку бачимо, що за один період коливань маятника автомобіль проходить відстань 0,2 м. Отже, швидкість автомобіля 0,32 м/с.

Плоске дзеркало дає уявне зображення світної точки, розташоване симетрично самій точці відносно площини дзеркала. Якщо відбиті промені потрапляють на інше плоске дзеркало, то виникає друге зображення (для якого перше є «предметом», тощо. У наведеному випадку можна розділити площину рисунку на 8 секторів. У одному з них розташована лампа, а решта містить по одному зображенню лампи. Отже, дзеркала утворюють 7 зображень лампи.

Рекомендації щодо організації підготовки
учнів до складання ЗНО з фізики
Досвід проведення тестування з фізики показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. На жаль, причина не тільки у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями, а й у низькому рівні володіння програмовим матеріалом.
Головним питанням для вчителів-практиків має стати не «Як підготувати учнів до ЗНО з фізики?», а «Як організувати навчальний процес, щоб забезпечити набуття учнями всіх визначених компетентностей?». Формулу успішного проходження тестування можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами». Саме у такій послідовності! Тестування – не більш складний іспит, ніж інші. Утім можна казати про більшу об’єктивність результатів.
В жодному разі не слід переходити виключно на тестову форму контролю навчальних досягнень учнів. Ми маємо раціонально використовувати всі форми контролю, які добре зарекомендували себе протягом десятиріч. Зрозуміло, що на останньому етапі навчання слід роз’яснити учням специфіку тестового контролю, дати певні рекомендації (щодо розподілу часу, виправлення помилок, «відсіювання» явно неправильних відповідей тощо). Для практичного ознайомлення з процедурою ЗНО дуже бажано пройти пробне тестування з фізики.
Алгоритм підготовки
1. Ознайомитися з програмовими вимогами ЗНО з фізики, що стосуються певної теми.
2. Опрацювати відповідні параграфи у підручнику.
3. Опрацювати тренувальні тести (виконати завдання, перевірити правильність виконання, зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу теми).
4. Повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність.
Обираючи літературу для підготовки, звертайте увагу:
• на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Українським центром оцінювання якості освіти;
• на рік видання (перевидання) посібника,
• на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.
Уся інформація щодо проведення ЗНО-2012 оперативно розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.).
Як успішно впоратися з тестом
Пропонуємо майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання на етапі підготовки опанувати тестові стратегії, які допоможуть успішно впоратися з тестом з історії України у напруженій екзаменаційній обстановці.
1. Виконуйте тест послідовно, починаючи з першого завдання.
2. Ознайомтеся з інструкціями, які містяться на початку кожної форми тестових завдань. Відповідайте тільки після того, як Ви зрозуміли правила виконання завдань певного формату.
3. Читайте уважно умову завдання, здобувайте із неї максимум інформації. Не намагайтеся зрозуміти умову лише за першими словами й добудовувати кінцівку у власній уяві.
4. Поміркуйте над усіма варіантами відповідей, виключайте ті, що здаються Вам маловірогідними. Позначайте правильні відповіді спочатку в тестовому зошиті, використовуючи його як чернетку.
5. Пропускайте (принаймні спочатку) важкі або незрозумілі завдання, навчальний матеріал яких Вам невідомий. Пам’ятайте, що у тесті знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся.
6. Вивчіть структуру бланку відповідей до тесту, правила запису відповідей на завдання різних форм. Записуйте до бланка лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
7. Ознайомтеся з правилами виправлення помилок. Будьте уважні й обережні!
8. Контролюйте час роботи над тестом. Сплануйте свою діяльність таким чином, щоб встигнути пройти всі завдання тесту. Якщо залишиться час, поверніться до завдань, які Ви пропустили.
Сподіваємося, що дотримання таких простих рекомендацій допоможе Вам якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2012 року й успішно пройти тестування.

Список літератури для вчителя
1. Короткий тестологічний словник-довідник / Упорядник Л.Т. Коваленко. –– К. : Грамота, 2008. –– 160 с.
2. Матеріали офіційного сайту Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.useti.org.ua/ua/news/455/
3. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія : Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. –– К. : Майстер-клас, 2005. –– 96 с.
4. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010 році [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.testportal.gov.ua –– назва з екрану. –– 322 с.
5. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2011 році [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://testportal.gov.ua/index.php/text/vidp/ –– назва з екрану. –– 359 с.
6. Сидоренко О. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : Збірник наукових праць. –– Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. –– 2010. –– №889. –– С.148––152.
7. Сидоренко О. Роль і місце зовнішнього незалежного оцінювання у становленні національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –– Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. –– К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.–– С.435–439.
8. Сидоренко О. Роль соціального моніторингу в становленні й удосконаленні зовнішнього незалежного оцінювання як органічної складової системи освіти / Сидоренко Олександр Леонідович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. –– Випуск 15. –– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –– С.593––597.

Кiлькiсть переглядiв: 15956

Коментарi

 • viagra without a doctor prescription

  2018-03-26 20:48:39

  asthma children asthma cough http://edwithoutdoctors.com viagra without a doctor prescription treatment of asthma for asthma viagra without a doctor prescription...

 • viagra without a doctor prescription

  2018-03-24 20:03:52

  digestive system problems symptoms severe allergies http://viagrawithoutdr.com viagra without a doctor prescription muscle and joint pain asthma disease cure viagra without a doctor prescription...

 • gtaletpfty

  2018-02-08 15:17:05

  [url=http://investinokc.com]viagra for girls[/url] how to get free samples of cialis http://psychologytweets.com...

 • TrevorPsync

  2018-02-06 22:47:03

  cialis 5 buy cialis online cialis daily [url=http://cialismsnntx.com/]cialis prices[/url]...

 • TrevorPsync

  2018-02-06 18:04:37

  cialis for diabetics cialis effectiveness cialis expiration [url=http://cialismsnntx.com/]cialis generic[/url]...

 • TrevorPsync

  2018-02-06 13:39:10

  cialis daily use cialis generic cialis 10 mg daily [url=http://cialismsnntx.com/]buy cialis online[/url]...

 • IvanSlerb

  2018-02-01 11:13:58

  canadianpharmaciesbnt.com prescription pricing...

 • ilquca

  2017-11-04 18:58:48

  Mark you then. viagra without a doctor prescription viagra without a prescription http://viagrawithoutadoctorprescript.com/ viagra without a doctor prescription std symptoms chart...

 • Breztwet

  2017-10-31 03:55:37

  cialis 10mg or 20mg register [url=http://tadalafilatwalmart.net]cialis over the counter walmart [/url] viagra, cialis or levitra. which is best cialis over the counter at walmart - iwant to buy some cialis buy cialis british dragon...

 • PezerAdomb

  2017-10-29 23:19:44

  cialis herbal cialis logged [url=http://cialiswalmartusa.org]generic cialis at walmart [/url] cialis baby cialis over the counter - cialis 20mg tablets register cialis information patients news...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.