Англійська мова

Методичні рекомендації
для учителів англійської мови щодо підготовки учнів
до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році

Укладач: Мартинюк А.П.,
доктор філологічних наук, профессор,
методист науково-методичного відділу
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

ЗНО та якість шкільного навчання англійської мови:
взаємовизначення й взаємовплив
У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України вказується про необхідність «запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України потрібно надалі вдосконалювати політику щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у ВНЗ. Потрібно започаткувати роботу із розроблення та реалізації концепції запровадження стандартизованого тестування на всіх освітніх рівнях».
Природньо, що одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою і контролю за якістю освітньої діяльності.
ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур. Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 р. визначено, що «при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим». Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами.
Крім того, зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу.
Мета і завдання ЗНО з іноземних мов визначені в програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Порівнявши їх з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у галузі «Іноземні мови», предметними компетентностями дисциплін цієї галузі – англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, які виокремлюються українськими науковцями, та міжнародною системою цілей навчання у пізнавальній сфері (так звана, таксономія Б. Блума), можна зробити висновок, що цілі ЗНО значною мірою відповідають названим стандартам.
Досвід проведення тестування з іноземних мов, зокрема – англійської мови, показав, що значна частина учасників виявилася недостатньо готовою до цієї процедури. Основну причину труднощів, з якими зіткнулися учасники при проходженні тестування, фахівці бачать у відсутності досвіду роботи з тестовими завданнями.
Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти тест з англійської мови 2011 року характеризується як складний (середня складність 43,13 %). Гірше впоралися з тестом учні сільських шкіл. Як і у минулі роки, проблемними для учнів виявилися завдання, що передбачають вміння розрізняти та вживати лексичні одиниці відповідно до контексту, а також вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту.
У чому ж причини проблем, з якими ми стикаємося? Як покращити ситуацію? Напевне, основним запитанням для вчителів-практиків має стати не «Як підготувати учнів до ЗНО з іноземних мов?», а «Як організувати навчальний процес, щоб забезпечити набуття учнями всіх зазначених компетентностей?». Саме такий акцент було зроблено під час проведення Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти науково-практичних семінарів для вчителів іноземних мов Харківської, Сумської та Полтавської областей.
Тестування – не більш складний іспит, ніж інші державні іспити, але він має іншу форму. Сподіваємося, що надана інформація й методичні рекомендації допоможуть Вашим учням добре підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2012 року.
Анкетування, яке проводилось ХРЦОЯО серед студентів-першокурсників та учасників пробного тестування, засвідчило, що досить значний відсоток абітурієнтів при підготовці до ЗНО звертається до вчителя-предметника, класного керівника. Не викликає заперечення: в умовах, коли незалежне оцінювання стає органічною складовою національної системи освіти, учитель має володіти інформацією про ЗНО, знання у галузі тестових технологій мають стати невід’ємною складовою професійної компетентності педагога. З огляду на суспільну значущість тестування питання подальшого удосконалення змісту тестових завдань мають стати предметом обговорення широких кіл педагогічної громадськості, насамперед науковців, авторів підручників, управлінців, педагогів-практиків тощо.
Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної філологічної освіти – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу ХРЦОЯО при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі.

Особливості проведення ЗНО-2012
У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року № 1254, яким затверджено:
 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році;
 Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;
 Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;
 Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;
 Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 р. № 946 та від 14 жовтня 2011 року №1192 визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році. Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2012 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 р. № 1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році»).
Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:
1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.
2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.
3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – чотири.
5. Тестування з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) відбудуться в один день – 26 травня 2012 року. Учасник може обрати для проходження ЗНО тільки одну іноземну мову.
6. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені в додатку до сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, який абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.

ПРОГРАМА
зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов:
вимоги щодо практичного володіння видами
мовленнєвої діяльності
Програми ЗНО з предметів тестування, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №791 від 14.07.2011 р.
Програма ЗНО з іноземних мов укладена на основі чинної програми з іноземних мов для 11-річної школи.
ЗНО з іноземних мов України проводиться з такою метою:
1) визначити рівень навчальних досягнень учасників тестування;
2) оцінити ступінь їхньої підготовленості до навчання у вищих навчальних закладах.
Призначення тесту з іноземних мов мови полягає у тому, щоб оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.
1. Читання
Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.
Тексти для ознайомлювального читання можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів до 1500 друкованих знаків,
Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.
Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

2. Письмо
Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).
Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.
Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.
Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Вимоги щодо володіння мовними компетенціями (англійська мова)
Лексика
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов та Європейським стандартом В1.
Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.
Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.
Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.
Структура to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.
Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)
Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Синтаксис
• Структура різних типів речень.
• Прості речення.
• Безособові речення.
• Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
• Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
Тематика ситуативного спілкування:

І. Особистісна сфера
• Повсякденне життя і його проблеми
• Сім'я. Родинні стосунки.
• Характер людини.
• Режим дня.
• Здоровий спосіб життя.
• Дружба, любов
• Стосунки з однолітками, в колективі.
• Світ захоплень.
• Дозвілля, відпочинок.
• Особистісні пріоритети.
• Плани на майбутнє, вибір професії.
ІІ. Публічна сфера.
• Навколишнє середовище.
• Життя в країні, мова якої вивчається.
• Подорожі, екскурсії.
• Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
• Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Засоби масової інформації.
• Молодь і сучасний світ.
• Людина і довкілля.
• Одяг.
• Покупки.
• Харчування.
• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
• Україна у світовій спільноті.
• Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
• Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
• Музеї, виставки.
• Кіно, телебачення.
• Обов’язки та права людини.
• Міжнародні організації, міжнародний рух.
ІІІ. Освітня сфера.
• Освіта, навчання, виховання.
• Шкільне життя.
• Улюблені навчальні предмети.
• Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Іноземні мови у житті людини.

Загальна характеристика тесту з англійської мови

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, наказ № 791 від 14.07.2011 р.).
Тест складається з двох частин:
• Читання
• Письмо
Загальна кількість завдань – 43.
На виконання тесту відведено – 120 хвилин.

У частині “ЧИТАННЯ” перевіряються такі знання, навички та вміння:
• загальне розуміння прочитаного (розуміння основного змісту автентичного тексту;
• детальне розуміння прочитаного (повне розуміння змісту автентичного тексту з розкриттям значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки; розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту);
• вибіркове розуміння (знаходження спеціальної або необхідної інформації в автентичних текстах різнопланового характеру);
• лексико-граматичні вміння та навички (розрізнення значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту; правильне використання граматичних форм та частин мови відповідно до контексту).

Частина «ЧИТАННЯ» містить завдання закритої форми:

• Завдання на встановлення відповідності (№1-5; 11-16).
У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів /частин текстів із поданих варіантів; твердження/ ситуації до оголошень/ текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

• Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6-10).
У завданні пропонується вибрати одну правильну відповідь з чотирьох поданих варіантів.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його у бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

• Завдання на заповнення пропусків (17-42).
У завданнях пропонується доповнити абзаци/ речення в тексті реченнями/ частинами речень, словосполученнями/ словами із поданих варіантів.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

У частині «ПИСЬМО» перевіряються знання навички та вміння, необхідні для продукування висловлювання у письмовій формі (правильне вживання граматичних форм та лексичних одиниць відповідно до контексту; оформлення повідомлення відповідно до мети та завдання спілкування).

Частина «ПИСЬМО» містить завдання відкритої форми:

• Завдання на з розгорнутою відповіддю (№43).
Це завдання передбачає створення власного висловлювання у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

Схеми оцінювання завдань тесту з англійської мови:
1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не надано.
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за спеціальними критеріями:
а. Змістове наповнення (опрацювання чотирьох умов, зазначених у ситуації)
а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
а4 – четверта умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
b. Структура тексту та зв’язність
b1 – логічність і послідовність викладу: 0, 1 або 2 тестових бали.
b2 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.
b3 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.
c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1, 2 або 3 тестових бали.
d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1, 2 або 3 тестових бали.
Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови – 62 бали.


Приклади тестових завдань та рекомендації щодо їх виконання (англійська мова)

Завдання на встановлення відповідності на основі загального розуміння прочитаного належить до категорії легких. Воно містить п’ять коротких текстів/ абзаців одного тексту (40-50 слів), об’єднаних спільною темою, та вісім заголовків/ запитань до них, три з яких є зайвими. Кожен текст репрезентує окрему ідею. Для виконання завдання (підбору заголовку або співвіднесення запитання з текстом, у якому міститься відповідь на нього), необхідно зрозуміти основну ідею кожного тексту.
Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:
• ознайомтесь із загальним заголовком;
• прогляньте тексти, встановіть їх тематику;
• ознайомтесь із пропонованими заголовками (запитаннями);
• поверніться до текстів, уважно прочитайте кожний; намагайтеся знайти ключовий мовний вираз (слово, групу слів), який розкриває основну ідею тексту;
• співвіднесіть кожний заголовок (запитання) з відповідним текстом;
• відкиньте три зайвих заголовка (запитання).

Наприклад:

Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you don’t need to use. Write your answers on answer sheet А.
Choosing a university can look like a daunting process, but there are lots of resources to help make it easier. Before you start filling out those university application forms, consider the many variables that affect the “fit” of a university to your unique personality and educational goals. Take a look at the following factors.
1 ____________
Make sure the university offers the program you want – you can check program listings in this directory, or online www.aucc.ca/can_uni/search/ index_e.html. Remember that your first year is often a time to try a variety of courses, and then choose the area in which you want to specialize. You could try new fields of study that aren’t available in high school – courses like astronomy, philosophy or international studies.
2 ____________
Have a look at the university calendars and read the individual course outlines. You can also compare how individual programs are designed by different universities (such as course components), the structure of courses (is it group work or exam-based?) and the flexibility offered each year in terms of what students can choose to study.
3 ____________
Do you want a small university, where most of the students are undergraduates and live on campus? Alternatively, would you prefer a larger university, with access to a greater range of facilities and programs?
4 ____________
A University’s reputation continues to be a major factor in how students choose where to study. That said, choosing a university should not be done solely on reputation. Be aware that reputations are sometimes out of date or overstated, so first-hand experience is often beneficial. Prospective students can visit the campuses of their top university choices and spend some time talking with current students and getting a feel for the campus. Try to get a sense of how you’d see yourself living in that particular place for three or four years.
5 ____________
The costs associated with attending university go well beyond tuition fees to include housing, food, books, supplies, and personal living expenses. These costs are different depending upon the type of program, type of university and the size and location of the school.

A Start with studying your admission requirements.
B Find out about the course content.
C Try to get your own impression of the university you choose.
D Make sure you can afford it.
E Learn how far away from home it is.
F See if you’ll be satisfied with the housing condition.
G Consider the size of the university.
H Check on the curriculum.

Презентований цикл текстів присвячений проблемі вибору університету.
Заголовок А Start with studying your admission requirements (Почніть з ознайомлення з умовами вступу) є зайвим, оскільки в жодному тексті не йдеться про те, що починати потрібно з ознайомлення з умовами вступу.
Заголовок B Find out about the course content (Дізнайтеся про зміст курсу) співвідноситься з текстом 2. Ключовими тут є словосполучення course outlines; course components; the structure of courses, що є синонімічними course content.
Заголовок С Inquire about good and bad sides of the university (Дізнайтеся про переваги та недоліки університету) відповідає тексту 4. Ключовими тут є словосполучення first-hand experience, visit the campuses, spend some time talking with current students (власне враження, візити на територію університетів, бесіди зі студентами, що в них навчаються).
Заголовок D Make sure you can afford it (Переконайтеся, що Вам це по кишені) репрезентує текст 5. Ключовими є вирази costs та tuition fees (плата за навчання)
Рекомендації E та F є зайвими.
Рекомендація G Consider the size of the university (Прийміть до уваги розмір університету) відповідає тексту 3. Ключовими є вирази small university та larger university.
Рекомендація H Check on the curriculum (Дізнайтеся про навчальні програми) відповідає тексту 1. Ключовими є слова the program, curriculum (програма) та variety of courses (різноманіття курсів).
Окрім підбору заголовків, завдання може передбачати відповіді на запитання. Завдання такого типу подані у тренувальних тестах.

Завдання на повне розуміння прочитаного з вибором однієї правильної відповіді (Multiple choice) містить текст (до 400 слів) та п’ять запитань, на які необхідно відповісти (тверджень, які необхідно закінчити). До кожного запитання (твердження) пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.
Завдання перевіряє повне розуміння змісту автентичного тексту із встановленням значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки. Ця форма тестування містить легкі та оптимальні завдання.
Запитання (твердження) до тексту можуть бути спрямовані на:
• знаходження конкретної інформації, що базується на фактах, викладених у тексті;
• з’ясування фактів, що суперечать інформації, наданій у тексті;
• формування висновків на основі інформації з тексту;
• уточнення значення лексичної одиниці на основі контексту;
• встановлення основної ідеї тексту.

Наприклад:

Read the text below. For questions (6-10) choose the correct answer (A, B, C, or D). Write your answer on answer sheet А.

Are most business people honest? When they were children, the businesspeople of today were taught by their parents that honesty pays and that the dishonest will suffer. Their parents and teachers told them moral stories about honest people who were rewarded and dishonest people who were punished. Then they grew up and went out into the cold hard world of business. Faced with a choice between honesty and dishonest profit, which road do these people take? According to a study conducted by Harvard Business Review, most U.S. businesspeople do conduct their affairs honestly. They also are willing to trust other businesspeople, because their experience has taught them that most of them are honest too. But the Harvard team found numerous examples with a different outcome: sometimes dishonesty was greatly profitable. A computer company deceived an advertising agency in order to get good terms, and that single ad helped them sell $150,000 worth of software. Expensive department stores in New York City have a reputation for breaking their promises to suppliers and costing the suppliers a great deal. Some investment brokers deceive their clients and lose all their money. Yet more clients come along, the suppliers keep working with the department stores, and ad agencies take new chances with unknown firms.
Given examples like these, it may seem strange to you that businesses would be so trusting. It's partly due to an assumption in the business world that some dishonest people are going to come your way, and you just have to take it in stride. In other cases the reason is greed: the investor convinces the client that he will make such incredible profits that the client can't resist. The smooth talk of the sales rep may win over the customer. Clients have their lawyer go over the contract with a fine-toothed comb, hoping that they can outfox the deceiver. And another reason that dishonesty pays is because most businesspeople believe that most others are as honest as they themselves are. You might think that dishonest companies and businesspeople would be sued, but they seldom are. The victims may be afraid of the person's power, they may just not want to spend the time and money and effort, or they might not want to endanger their own reputation.
It sounds bad, doesn't it? Crime pays, dishonest people suffer. Yet these stories do seem to be in the minority. It's true that you can always find ways to lose your money if you want to take foolish risks with people who have bad track records, but the truth is, most business people generally trust people. Most of them also said that they themselves were honest in their own business dealings. Why? Not because they believed that it would bring them higher profits, but because of their own self-respect and moral principles. They "took pride in their good names." Said one: "We keep promises because we believe it is right to do so, not because it is good business."

6 The passage is primarily about _________
A lies and truth.
B Business people.
С the reputation of business people.
D Honesty and dishonesty in business world.

7 Which of the following is true, according to the passage?
A Dishonesty can’t bring profit.
B Honesty is always good business.
С There are a lot of stories when dishonesty is sued.
D Business people’s experience shows that most people are honest.

8 Which of the following is NOT mentioned about the victims of dishonesty?
A They may fear powerful people.
B They appreciate their money and time.
С They don’t want to take foolish risks.
D They don’t want to risk their reputation.

9 The author of the passage states that_________
A All business people are honest.
B Honest business people get high profits.
С Businesspeople are proud of their clean names.
D dishonest businesspeople are always punished.

10 Most business people are honest because _________
A teachers told them moral stories.
B Honest people are always rewarded.
С It is correct to behave in such a way.
D parents taught them to be honest.

Твердження 6 (The passage is primarily about) спрямоване на з’ясування основної теми тексту. Щоб знайти правильну відповідь, доцільно дотримуватись таких рекомендацій:
• прогляньте кожний абзац;
• знайдіть ідею, яка їх об’єднує;
• якщо головна ідея не очевидна, об’єднайте ідеї, що містяться в кожному абзаці, навколо найбільш загальної;
• упевніться, що ваша відповідь стосується всього тексту, а не окремого абзацу.
У першому абзаці йдеться про ділових людей (business people), чесність та шахрайство (автор вживає такі слова, як honesty, dishonesty, moral stories, to trust, to deceive, to break promises). У другому абзаці також говориться про світ бізнесу (business world), чесність та шахрайство; про ділових людей та про те, що вони піклуються про свою репутацію (they might not want to endanger their own reputation). У третьому абзаці автор робить акцент на тому, чому ділові люди намагаються бути чесними в діловому світі (Not because they believed that it would bring them higher profits, but because of their own self-respect and moral principles. They "took pride in their good names."). Відтак, твердження А та B можна віднести до усіх трьох абзаців, проте вони є надто загальними. У твердженні А не йдеться про чесність та шахрайство саме серед ділових людей, а твердження В стосується будь-якого аспекту діяльності ділових людей. Твердження С більш стосується другого абзацу. Таким чином, правильною відповіддю є твердження D, адже саме воно відбиває основну тему тексту – чесність та шахрайство у діловому світі.
Завдання 7 (Which of the following is true, according to the passage?), 9 (The author of the passage states that…) та 10 (Most business people are honest because…) спрямовані на пошук детальної інформації, що базується на фактах, викладених у тексті.
Очевидно, що у завданні 7 відповідь А не може бути правильною, тому що в першому абзаці автор говорить, що нечесність іноді приносила великий прибуток (sometimes dishonesty was greatly profitable). Твердження В не містить інформації тексту, хоча в цілому відповідає темі тексту. Ми можемо припустити, що чесність насправді гарний бізнес, але автор не надає нам конкретних фактів. Твердження С також не відповідає дійсності, тому що в другому абзаці автор стверджує You might think that dishonest companies and businesspeople would be sued, but they seldom are (Можна було б припустити, що нечесні компанії та бізнесмени будуть переслідуватися у судовому порядку, але таке трапляється рідко). У третьому абзаці також говориться, що Crime pays, dishonest people suffer. Yet these stories do seem to be in the minority (За злочин розплачуються, нечесні люди страждають. Але таких історій небагато). Таким чином, правильною є відповідь D. Окрім того, в першому абзаці говориться про те, що businesspeople do conduct their affairs honestly. They also are willing to trust other businesspeople, because their experience has taught them that most of them are honest toо (Бізнесмени насправді ведуть справи чесно. Вони також мають схильність довіряти іншим бізнесменам, бо їхній досвід свідчить про те, що більшість із них – чесні люди).
У завданні 9 відповідь А не може бути правильною, тому що в першому абзаці автор говорить про те, що більшість бізнесменів (але не всі) насправді є чесними людьми (most of them are honest tоo). У твердженні В йдеться про прибутки чесного бізнесу, але в тексті немає прямих фактів, які б підтвердили це. Твердження D також не може бути прийнятим з цієї ж причини: автор не надає доказів того, що шахраї завжди несуть покарання. Відтак, правильною відповіддю є С. Про це свідчить речення з третього абзацу They took pride in their good names (Вони пишалися своїм добрим ім’ям).
У завданні 10 А та D не можуть розглядатися як правильні відповіді тому, що батьки та вчителі дійсно говорили дітям про те, що слід бути чесними Their parents and teachers told them moral stories about honest people who were rewarded and dishonest people who were punished (Їх батьки та вчителі розповідали їм повчальні історії про чесних людей, які отримали належне, та нечесних, які були покарані), але автор не стверджує, що кожен фактор окремо відіграв вирішальну роль при виборі стратегії поведінки бізнесменів у діловому світі. Твердження В не може бути прийнятим, тому що автор не надає доказів того, що чесні люди завжди отримують винагороду. Відтак, правильною відповіддю є С. Про це свідчить і твердження у третьому абзаці: Said one: "We keep promises because we believe it is right to do so, not because it is good business (Говорять: «Ми дотримуємось обіцянок тому, що вважаємо це правильним, а не тому, що це гарний бізнес»).
У завданні 8 слід знайти факти, що суперечать інформації тексту. Надаються три правильні відповіді і одна, що не відповідає дійсності. Ключовим словом запитання є victim (жертва). Детальна інформація про жертв шахрайства надана в другому абзаці: The victims may be afraid of the person's power, they may just not want to spend the time and money and effort, or they might not want to endanger their own reputation (Жертви можуть боятися могутності людини, не бажати витрачати час, гроші та зусилля, або не ризикувати своєю репутацією). Тож, твердження автора, що іноді жертви не бажають мати справу із впливовими особами відповідає A, витрачати час, гроші та зусилля на з’ясування стосунків – B, піклуються про репутацію – D. У третьому абзаці автор також говорить про безглуздий ризик (foolish risks), але у зовсім іншому контексті. Таким чином, правильною відповіддю є C.

Завдання на встановлення відповідності на основі вибіркового розуміння прочитаного містить шість коротких текстів (40-50 слів) й вісім запитань, які передбачають знаходження у текстах конкретної інформації. Два запитання є зайвими.
Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:
• прогляньте тексти, встановіть їх тематику;
• ознайомтесь із запитаннями до текстів;
• поверніться до текстів, ще раз прогляньте їх й знайдіть інформацію, про яку запитується; намагайтеся встановити ключовий мовний вираз (слово, групу слів або речення), яке містить потрібну інформацію;
• співвіднесіть кожне запитання з текстом, що містить відповідь на нього;
• відкиньте два зайвих запитання.

Наприклад:
Read the texts below. Match choices (A-H) to (11-16). There are three choices you don’t need to use. Write your answers on answer sheet А.
11
R A G O
GREAT ESTATES AUCTION

Saturday, December 6 – 12 noon
Furnishing, Americana, Asian, Rugs
Fine and Decorative Art

Sunday, December 7 – 12 noon
Gold, Silver, Objects de Vertu
Unmounted Gemstones/Diamonds

PREVIEWS BEGIN NOVEMBER 29
CATALOGUE ONLINE RAGOARTS.COM
333 North Main Street, Lambertville, NJ 08530
12
S W A N N

Autographs, Books/ Manuscripts, Maps/Atlases,
Photographs, Posters, Works of Art on Paper,
Natural History and Historical Prints

AT AUCTION

Dec 4, 10:30am & 2:30pm, 6th fl

Catalogue Orders and General Inquiries: 212 254 4710, ext 0.
104 East 25th Street, New York, NY 10010
Catalogues and video previews at www.swanngalleries.com
13
Sotheby’s
Auctions & Exhibitions
_______________________________________
American Paintings, Drawings & Sculpture
EXHIBITION 29 NOVEMBER – 2 DECEMBER
AUCTION 3 DECEMBER 10 AM
The Sporting Sale
Equestrian, Wildlife & Maritime Art
EXHIBITION 29 NOVEMBER – 4 DECEMBER
AUCTION 5 DECEMBER 10 AM
Finest & Rarest Wines
AUCTION 6 DECEMBER 10 AM
______________________________________________________
Sotheby’s Offers Art-Related Loans
Free & Open to the Public
Gallery hours Mon – Sat 10 am – 5 pm, Sun 1 pm 5 pm

SOTHEBYS. COM

14
Classic photographs, books, posters,
collectibles, commemorative reprints
and more at The New York Times
online store

nytimes.com/store
15
WILTON HOLIDAY ANTIQUES SHOW
Sunday, December 7, 10-5
Admission $10, $9 with ad - To benefit the John Corr Memorial
_______________________________________________________________
EARLY BUYING, 9 – 10 AM, $20 PER PERSON
_______________________________________________________________
Antiques & Art of the 18th, 19th,
and 20th Centuries
The source for fine antiques,
handsomely presented, at fair prices.
Wilton High School Field House
Route 7, Wilton, Connecticut
Only 50 miles from New York City
10 Chicken Street, Wilton, Connecticut

16
The Chateau
The Chateau stands in the middle of a circular park with four paths running in line with the four geographical directions.
During the tour you can admire rare collections which are nowhere else to be seen. These include a valuable collection of Meissen porcelain, an exhibit of ceremonial and travel coaches owned by bishops and archibishops from the 18th to 20th centuries and an exhibit of historical children’s prams.
Where can you
A buy things via the Internet?
B see a collection of china?
C go every year?
D get financial support?
E get acquainted with Latin American art?
F buy jewelry items?
G go if you’re interested in geography?
H take part in charitable activities?

Презентований цикл текстів включає рекламні оголошення про виставки та аукціони різноманітних предметів розкоші.
Запитання A передбачає знаходження інформації про те, де можна придбати речі через Інтернет (Where can you buy things via the Internet?). Ця інформація надається в оголошенні 14. Вона репрезентована графічно – електронною адресою (nytimes.com/store) і лексично – словосполученням on line store (Інтернет-магазин).
У пункті B запитується, де можна ознайомитися з колекцією фарфорових виробів. Ця інформація міститься у тексті 16. Відтак, запитання B співвідноситься з текстом 16.
У запитанні С йдеться про те, який захід можна відвідувати щорічно. Ця інформація не міститься у жодному тексті. Відтак, запитання C є зайвим.
Пункт D є запитом інформації про джерела фінансової допомоги. Відповідь знаходиться у тексті 13. Ключовим є слово loans (кредити).
У пункті E запитується, де можна ознайомитися з мистецтвом Латинської Америки. Такої інформації немає у жодному тексті. Запитання E є зайвим.
Запитання F передбачає пошук інформації про те, де можна купити коштовності. Ця інформація міститься у тексті 11. Вона р

Кiлькiсть переглядiв: 13220

Коментарi

 • Volkarfurb

  2018-04-02 15:18:14

  Seeking benchmark, increased concern and frightened of may necessitate a change in method of government, such as timely claim rather than of an intradermal injection of a neighbourhood anesthetic. In the great term, there desire basic to be itemized consideration of screening requirements in cohorts offered second-generation vaccines, including possible kindness of once- or twice- lifetime HPV screening. In the intestines Vitamin K helps in turn glucose to polysaccharide which is so stored in the liver-colored [url=http://amazoniabr...

 • probivinfo

  2018-04-02 14:26:32

  Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям. Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков. Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Оплата...

 • AgapiyaBymn

  2018-04-02 08:50:22

  Сборник рецептов старинной укаинской кухни http://vseest.pp.ua/recept/ukr/...

 • DonaldDow

  2018-04-02 05:40:17

  Эффективное продвижение в интернете. подключить базу allsubmitter [url=http://bit.ly/2yvpbEy]база досок объявлений для allsubmitter[/url]...

 • Fastest Payday Loan

  2018-04-02 01:45:45

  personal loans online loans online speedycash [url=http://loansonline.trade]loans online[/url]...

 • page swed-man.se

  2018-04-01 09:36:02

  I enjoy the knowledge on your site. Thanks for your time!...

 • AnnaBitova

  2018-04-01 03:12:53

  http://mytischi.gmline.ru http://printkor.ru/index.php?productID=9523 http://sportevo.ru/index.php?productID=100665 http://awtodor.ru/index.php?productID=99751...

 • Folleckel

  2018-03-31 23:49:30

  Power struggles often turn up dawn on in this lifetime put together, and it is important with a view parents and caregivers to thoughtfully and intentionally commence the rituals and routines that commitment provide permanence and protection in the interest the toddler (Feigelman, 2007). Uncountable reports have steady an--often subjective--improvement in QoL, as a conglomerate of variables including impounding frequency, capture severity, AED strain, minded and other cognitive factors perceived...

 • Ernestcoede

  2018-03-31 22:17:49

  hOur company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to look healthier with a help of generic supplements. [url=http://f6e2.ativannowbuy.com/it/chi-ha-acquistato-ativan-online-95189.html]http://f6e2.ativannowbuy.com/it/chi-ha-acquistato-ativan-online-95189.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health website in case you want to look better with a help of generic supplements. [url=http://fg0.ativannowbuy...

 • AntolioCeart

  2018-03-31 18:58:35

  Hello. And Bye....

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.